Nieuwsarchief
 
2015-01-28   Haags Basisscholierenkampioenschap zeer geslaagd
  Woensdagmiddag 28 januari 2015 vond de stedelijke finale plaats van het Haags Basisscholierenkampioenschap in sporthal Gaslaan. Liefst 125 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 streden in 4 leeftijdsklassen bij de jongens en 2 bij de meisjes om de titel Haags scholierenkampioen 2015. Het toernooi begon met 2 voorronden op verschillende verenigingslokaties waaraan in totaal ca. 260 kinderen deelnamen.
Lees hierna het volledige verslag van de grote stimulator van dit project Vally Karagantcheff.
  Het toernooi werd 4 jaar geleden nieuw leven ingeblazen nadat NTTB West, Gemeente Den Haag en de “Haagse” verenigingen de handen ineen hadden geslagen. Het toernooi wordt sindsdien op een grootschaliger wijze georganiseerd dan daarvoor, met voorronden en een Stedelijke Finale, waardoor de aantrekkingskracht en uitstraling van het toernooi flink stegen. De hogere kosten worden gedeeld door NTTB West en Gemeente Den Haag. Het deelnemersaantal groeide door de nieuwe opzet de eerste paar jaar, maar helaas zette de groei zich dit jaar niet door want het aantal deelnemers lag ongeveer op hetzelfde niveau als in 2014. Het toernooi maakt deel uit van de jaarlijkse reeks schoolsporttoernooien van de Gemeente en hiervoor schrijven zich ieder jaar een vast aantal scholen in, vaak ook nog eens voor dezelfde sporten. Dit verklaart dat de groei er op een gegeven moment uit is… Dit jaar deden er 20 scholen mee afkomstig uit alle stadsdelen. De scholen werden tijdens de voorronde zoveel mogelijk ingedeeld bij de dichtstbijzijnde speellokatie. Omdat er op 4 lokaties werd gespeeld hoefden de meeste scholen niet zo ver te reizen en dat is van belang omdat het toernooi kort na schooltijd op woensdagmiddag plaatsvindt. Dus de reistijd moet beperkt blijven. Er werd gespeeld bij HTTV-070 (2x), Pingwins (2x), VVV (1x) en De Salamanders (1x). Omdat de accommodatie van SETT niet beschikbaar was kon deze niet worden gebruikt; wel droeg deze vereniging met een aantal leden bij aan de organisatie van de 2 voorronden bij Pingwins (stadsdeel Centrum), waarmee het ook al een tijdje een succesvol samenwerkingsverband heeft. Alle verenigingen werkten ook mee aan de organisatie van de Finale in sporthal Gaslaan. Van iedere vereniging waren minimaal 2 vrijwilligers aanwezig die samen met toernooileider Arnoud van Willigen en combinatiefunctionaris tafeltennis Kelly Ratsma weer een goed geolied toernooi neergezet hebben. Er werd begonnen met een leuke tafeltennisdemo van 2 jonge spelers (Patrick Bruijne en Nolan Schultz) van VVV 1 dat dit voorjaar voor het eerst in haar historie op 1e divisieniveau uitkomt. Beiden lieten een aantal mooie rallies zien waarbij getracht werd om de bal op spectaculaire wijze zo lang mogelijk op tafel te houden. Ook mochten een aantal kinderen proberen om de service van beiden op te vangen. Dit bleek iets teveel gevraagd….maar de meesten raakten de bal nog wel. Daarna vingen de voorrondewedstrijden (poules van 5) op 26 tafels (!) aan waarbij in de meeste poules de beste 3 doorgingen naar de vervolgronden (knock-outsysteem). Nadat alle wedstrijden waren gespeeld kon, keurig volgens het tijdschema, om ca. 17:00 uur de prijsuitreiking starten. De prijswinnaars in de verschillende klassen waren als volgt: Jongens - groep 5 1e Rei Jordans (Paschalis) 2e Thomas Alvares (De La Reyschool) 3e Ciwan Koc (De La Reyschool) Jongens - groep 6 1e Andreas Wakum (Eben-Haëzer) 2e Pepijn Praalder (Paschalis) 3e Pieter Boekhorst (Paschalis) Jongens - groep 7 1e Ebi Broug (OBS De Zonnebloem) 2e Olaf Eek (De Bras) 3e Eric-Jan Bezem (De Fontein) Jongens - groep 8 1e Luuk Evenhuis (Paschalis) 2e Gino Bruno (Nutsschool Woonstede) 3e Daan Aartsen (OBS De Zonnebloem) Meisjes – groep 5&6 1e Imke Damhuis (De Bras) 2e Ninthe de Paus (De Vlieger) 3e Donna Bruys (Christoffel) Meisjes - groep 7&8 1e Ruby-Faye Kamps (OBS De Zonnebloem) 2e Elise Dubero (OBS De Zonnebloem) 3e Selma Wolters (OBS De Zonnebloem) De wisselbeker voor de beste school ging naar de Paschalisschool uit stadsdeel Haagse Hout. Samen met de Zonnebloemschool, dat vorig jaar met een van hun teams zelfs Nederlands kampioen werd en deze titel dit jaar weer mag verdedigen, mogen zij Den Haag vertegenwoordigen tijdens de NK-Tafeltennis voor scholen (Table Stars The Battle) op 1 maart a.s. in Zwolle. De Paschalisschool mocht vorig jaar (als vervanger van een andere school) ook al deelnemen in Zwolle. De afdeling West stelt net als voorgaande jaren weer een bus ter beschikking om de deelnemers (afkomstig van scholen verspreid over de hele afdeling) naar Zwolle te vervoeren. Het succesvolle Basisscholierenkampioenschap maakt onderdeel uit van het stimuleringsproject van NTTB West dat in 2011 van start ging. Inmiddels zijn er al vele successen geboekt in dit door NTTB West gesubsidieerde project. Er werden 3 dependances in een aantal –tafeltennisarme- Haagse wijken opgericht die anno 2015 nog altijd –meer en minder- succesvol draaien. De dependance van TTV SETT in de wijk Duinoord is nog steeds zeer succesvol met iedere week ca. 15-20 kinderen waarvan de meesten ook inmiddels lid zijn geworden van SETT. In de afgelopen jaren zijn er al verschillende kinderen, die gestart zijn op deze lokatie, doorgestroomd naar de hoofdlokatie van de vereniging waardoor ze (minimaal) 2x in de week kunnen trainen. Een groot deel van hen is ook gaan competitiespelen en niet zonder succes. Er werden al door verschillende teams met spelers afkomstig van de dependance kampioenschappen behaald. Onlangs heeft hoofdtrainer Frank Lequin, zelf ooit een Haags kind, noodgedwongen afscheid moeten nemen van de dependance vanwege lichamelijk ongemak (rugklachten). NTTB West en TTV SETT zijn Frank veel dank verschuldigd voor de grote bijdrage (vanaf de start in 2011) die hij heeft geleverd aan het succes van de Houtrust-dependance! Gelukkig blijft Frank nog op vele andere fronten actief voor de tafeltennissport in onze regio en daarbuiten! De andere 2 dependances zijn helaas minder succesvol op dit moment. TTV VVV verhuisde in de zomer van lokatie (van het Bezuidenhout naar de wijk Mariahoeve, dat gunstiger is gelegen tov de hoofdlokatie) en ondervindt de nodige opstartproblemen op de nieuwe lokatie. Het blijkt lastig om voldoende kinderen te interesseren voor de lessen, ondanks een uitgebreide promotiecampagne en clinics op scholen. Dit lag mede aan de late start van de dependance waardoor veel kinderen al een sport hadden gekozen in het nieuwe schooljaar. Momenteel trainen er ca. 5 kinderen mee op de lokatie van de Waalse school in Mariahoeve; als dit aantal niet snel toeneemt zal het voor VVV –mede door de schaarste aan voldoende geschoold kader- lastig worden om de dependance in het nieuwe schooljaar voort te zetten. In februari en maart zal via het geven van clinics voor 2 scholen nog een laatste poging worden gedaan om het aantal kinderen op de dependance te vergroten. De 3e dependance, in de Schilderswijk, van HTTV-070 is ook verhuisd naar een nieuwe lokatie. Door verbouwingsperikelen hebben de activiteiten echter een flinke tijd stil gelegen waardoor er op dit moment nog maar weinig kinderen over zijn. Ook hier is het de vraag of de dependance met het huidige aantal kinderen volgend schooljaar -zonder subsidie- kan worden voortgezet. Een andere, belangrijke, pijler van het project is de inzet van full-time combinatiefunctionaris tafeltennis Kelly Ratsma die dagelijks op verschillende scholen tafeltennislessen verzorgt. Er is op de Haagse scholen veel animo voor tafeltennislessen (tijdens en na schooltijd) maar helaas blijft de doorstroom naar een vereniging nog erg mager. Veel kinderen tafeltennissen graag maar hebben vaak al gekozen voor een andere sport. Toch is het van belang dat tafeltennis blijvend wordt gepromoot op scholen zodat er wellicht op langere termijn wel succes kan worden geboekt. De combinatiefunctionaris is bij uitstek de persoon die hiervoor kan gaan zorgen. De laatste pijler is de ontwikkeling cq. upgrading van de tafeltennisaccommodaties in de hofstad. De meeste accommodaties voldoen niet aan de eisen van deze tijd, een uitzondering vormt de accommodatie van de fusievereniging HTTV-070 dat veel mogelijkheden biedt maar wel kampt met achterstallig onderhoud. Gelukkig lijkt de gemeente nu bereid om –eindelijk- de helpende hand toe te steken. Het probleem zit echter vooral bij SETT dat node een eigen home mist om haar groeiambities meer gestalte te geven. SETT is samen met NTTB West op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner en die werd gevonden in Pingwins dat over een betere accommodatie beschikt maar waarin ook het nodige ontbreekt. Beide verenigingen hebben op diverse terreinen inmiddels een goede samenwerking waardoor de tijd nu rijp is om verdere samenwerking aan te gaan, met name om het nijpende huisvestingsprobleem op te lossen. Beide besturen hebben de intentie uitgesproken om in 2015 tot een gezamenlijk beleidsplan te komen waarin o.m. een plan voor een nieuwe of verbouwde tafeltennisaccommodatie (met ruimte voor tenminste 8 tafels) zal worden opgenomen. Daarna zullen de gesprekken met de Gemeente worden opgestart waarbij ook de NTTB (accommodatiespecialist Peter van Mil) nadrukkelijk betrokken zal zijn. Het zou een prachtig sluitstuk van het stimuleringsproject van NTTB West zijn als er over een paar jaar een 2e tafeltennisaccommodatie van allure in Den Haag kan worden geopend. Pas dan is de gehele tafeltennisinfrastructuur van goede kwaliteit en zal de Haagse tafeltennissport (weer) met een gerust hart naar de toekomst kunnen kijken.
 Open dit nieuwsbericht in een nieuw venster
 Email dit nieuwsbericht naar iemand